Yderlandsvej 14

Her har vi i alt 2.300 m² industriejendom, som er delt op i kontor og stort lager.
Lageret rummer i alt ca. 5.000 hyldemeter.